Alagang AFPMBAI: Loan Condonation Program

  Para sa mga nahihirapang magbayad ng kanilang loan dues, may percentage ng outstanding loan balance ang hindi na kailangang bayaran.   Frequently Asked Questions:   Bakit nagkaroon ng ganitong program ang AFPMBAI? Ang programang ito ay tulong ng Asosasyon sa mga members para mas lalong mapabuti ang financial welfare nila, at makapag-avail ulit sila…