Release of 2023 Policy Dividends worth P248.2 Million to more than 230,000 Policyholders

Sa aming minamahal na AFPMBAI Members: Malugod po naming ipinapaalam na maaari na po ninyong kunin sa pinakamalapit na AFPMBAI Branch o Extension Office ang inyong 2023 Policy Dividends simula Monday, 03 June 2024. Ang makatatanggap po ay ang mga miyembrong may in-force participating Permanent Insurance, gaya ng College Education Plan, Saver’s Protection Plus, 10-Year…