MONEY TALKS: USAPANG INVESTMENT

FREE Financial Literacy SeriesPaano nabuo ang financial literacy series? Layunin ng AFPMBAI na mapaunlad ang financial literacy ninyong mga members upang masiguro ang mga financial plans ninyo Dahil ongoing pa rin ang COVID-19 pandemic, naghanap ng iba’t-ibang paraan ang Asosasyon upang maibigay ang makabuluhang impormasyon tungkol sa financial literacy sa inyong mga members, habang nananatiling…