MONEY TALKS: USAPANG INVESTMENT / SEASON 2

MONEY TALKS: USAPANG INVESTMENT / SEASON 2 FREE Financial Literacy Series   Paano nabuo ang financial literacy series? Layunin ng AFPMBAI na mapaunlad ang financial literacy ninyong mga members upang masiguro ang mga financial plans ninyo Naghanap ng iba’t-ibang paraan ang Asosasyon upang maibigay ang makabuluhang impormasyon tungkol sa financial literacy sa inyong mga members,…